เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม

งาน Infographic โดยนักเรียนชั้น ม.๖ บอกเล่าถึงคุณค่าหรือประโยชน์จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ …อ่านต่อ

โครงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โครงงานระบบบำบัดน้ำเสียในโรงเรียนรุ่งอรุณ: ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวใหญ่ โครงงานระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment …อ่านต่อ

Honda Super Idea Contest 2016

ขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับสองนักประดิษฐ์น้อยวัยประถมของโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่ผลงานผ่านการคัดเลือกในโครงการ Honda Super Idea …อ่านต่อ

“เรารักอันดามัน” โครงงานการศึกษานิเวศเฉพาะและภูมิปัญญาประมงพื้นบ้าน กรณีศึกษา ชุมชนแหลมหิน-บ้านคลองรั้ว จ.กระบี่

เรารักอันดามัน ผลการศึกษาโครงงาน “การศึกษานิเวศเฉพาะ และภูมิปัญญาประมงพื้นบ้าน” กรณีศึกษา …อ่านต่อ