ศึกษาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

โดย…ครูเปรมปรีติ หาญทนงค์ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม เมื่อไม่นานมานี้ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ …อ่านต่อ

การเรียนวิทยาศาสตร์: จากธรรมชาติภายนอก สู่ธรรมชาติภายใน

ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นักเรียนชั้น ม.๔ สายวิทยาศาสตร์ทั้ง …อ่านต่อ

เรียนรู้เพื่อร่วมฟื้นฟู-สืบสานวิถีปกาเกอะญอ

ผลงานสารคดีของนักเรียนชั้น ม.๔ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม โรงเรียนรุ่งอรุณ บอกเล่าบรรยากาศงาน …อ่านต่อ

โครงงานศึกษาภูมิปัญญาและคุณค่าชาวปกาเกอะญอ

“ไม่น่าเชื่อว่านี่คือผลงานของนักเรียนชั้น ม.๔” “นำเสนอได้ดี มีการวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่เป็นหัวข้อชัดเจน” …อ่านต่อ