“ในหลวงในดวงใจ” นิทรรศการดลใจ ~ ผลิดอกออกผล ๒๕๕๙

เปิดงานอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ กับงานนิทรรศการดลใจ …อ่านต่อ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ รร.รุ่งอรุณ

“รุ่งอรุณควรที่จะทำประโยชน์ให้แก่วงการศึกษาไทย คงไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่สอนนักเรียนจำนวนพันกว่าคนแค่นั้น แต่น่าจะเป็นที่ที่ให้ครูทั่วประเทศได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก…” …อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนรุ่งอรุณจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร …อ่านต่อ