วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

สิบสองสิงหาฯ มหาราชินี งามพระเกียรติตระการนามสิริกิติ์ ถวายพระพรบูชิตพระทรงศรี เป็นมิ่งขวัญองค์ภูมิพลจอมจักรี  …อ่านต่อ

Pray for Japan

    จากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบ้านเรือนถูกทำลายจำนวนมาก …อ่านต่อ

เป็นครูของตนจากภายใน และเป็นที่พึ่งของผู้อื่น

โอวาทในพิธีไหว้ครูฝ่ายมัธยม โรงเรียนรุ่งอรุณ โดย รศ.ประภาภัทร นิยม …อ่านต่อ

รู้ถึงความเป็นศิษย์ มีจิตสำนึกระลึกคุณครู

โอวาทในพิธีไหว้ครูฝ่ายประถม โรงเรียนรุ่งอรุณ โดย รศ.ประภาภัทร นิยม …อ่านต่อ