ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหว เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๐ โดยพระอาจารย์ตุ้มและพระอาจารย์โน้ส วัดป่าสุคะโต

 ขอเชิญร่วมการปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดย พระสันติพงศ์ เขมปัญโญ …อ่านต่อ

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (พี่น้องของนักเรียนปัจจุบัน)

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (พี่น้องของนักเรียนปัจจุบัน) เปิดจำหน่ายใบสมัคร …อ่านต่อ

ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้น อ.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐   …อ่านต่อ

ประกาศหยุดเรียนในทุกระดับชั้นในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

เนื่องด้วยมีมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดประกาศให้วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช …อ่านต่อ