“ในหลวงในดวงใจ” นิทรรศการดลใจ ~ ผลิดอกออกผล ๒๕๕๙

เปิดงานอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ กับงานนิทรรศการดลใจ …อ่านต่อ

ศรัทธาและไมตรี ๒๐ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ

“ศรัทธาและไมตรี ๒๐ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ” วีดิทัศน์ที่นำทัศนะและคำสอนจากการสัมภาษณ์ครูอาจารย์ผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนรุ่งอรุณมาตลอดระยะเวลาที่โรงเรียนเติบโตมาจนครบรอบ …อ่านต่อ

รุ่งอรุณคอนเสิร์ต “ตามรอยพระราชาผู้ทรงธรรม”

เตรียมพบกับการแสดงดนตรีของโรงเรียนรุ่งอรุณ ครั้งที่ ๔ “ตามรอยพระราชาผู้ทรงธรรม” ๒๐ …อ่านต่อ