บทสนทนาวันครูระหว่าง The Cloud และ รศ.ประภาภัทร นิยม

ครูของครู ความคิดของครูผู้เชื่อในธรรมชาติ การสอนแบบพระพุทธเจ้า และศักยภาพในเด็กทุกคน เรื่อง …อ่านต่อ

รุ่งอรุณ-อาศรมศิลป์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร …อ่านต่อ