รุ่งอรุณ-อาศรมศิลป์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร …อ่านต่อ

“ศรัทธาในตัวเอง ศรัทธาในสิ่งที่ทำ” ปัจจัยความสำเร็จ รร.วิถีพุทธ

“ความเป็นวิถีพุทธควรจะทำให้อยู่ได้ด้วยสติปัญญาบนฐานของความรู้ รู้ทั้งทางโลกและทางธรรม” – รศ.ประภาภัทร นิยม …อ่านต่อ