ชมรมดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย รุ่งอรุณ แสดงเปิดนิทรรศการ “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทฯ

ช่วงเย็นวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นักเรียน …อ่านต่อ

รุ่งอรุณ-อาศรมศิลป์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร …อ่านต่อ

“จิตอาสาเก็บขยะ” นักเรียนรุ่งอรุณทำดีเพื่อพ่อ

🌿 “เวลาที่เราทำความดีเพื่อผู้อื่นก็จะไม่รู้สึกเหนื่อย แต่ว่าจะรู้สึกมีความสุขค่ะ” นักเรียนชั้น ป.๔/๓ …อ่านต่อ

BIG CHANGE ทศวรรษใหม่การเรียนรู้รุ่งอรุณ

BIG CHANGE ทศวรรษใหม่การเรียนรู้รุ่งอรุณ ♦ คืนพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เรียน ห้องเรียนกลายเป็น self directed …อ่านต่อ