ครัวจิตอาสาของรุ่งอรุณ “ทำดีตามรอยพ่อ”

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียน …อ่านต่อ

ทำของเล่นให้ลูก : ลูกได้เล่น พ่อแม่ได้เรียนรู้

ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ พ่อแม่ผู้ปกครองอนุบาลห้องสายรุ้ง โรงเรียนรุ่งอรุณ รวมตัวกันทำของเล่นให้ลูกๆ …อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหว เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยพระอาจารย์ตุ้มและพระอาจารย์โน้ส วัดป่าสุคะโต

 ขอเชิญร่วมการปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดย พระสันติพงศ์ เขมปัญโญ …อ่านต่อ