“กลับมาเรียนรู้จิตใจของตน” พรปีใหม่ ๒๕๖๑ จากหลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต

เช้าวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐โรงเรียนรุ่งอรุณจัดพิธีทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนาจากหลวงพ่อสงบ …อ่านต่อ

ครัวจิตอาสาของรุ่งอรุณ “ทำดีตามรอยพ่อ”

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียน …อ่านต่อ

ทำของเล่นให้ลูก : ลูกได้เล่น พ่อแม่ได้เรียนรู้

ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ พ่อแม่ผู้ปกครองอนุบาลห้องสายรุ้ง โรงเรียนรุ่งอรุณ รวมตัวกันทำของเล่นให้ลูกๆ …อ่านต่อ