ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารับเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล …อ่านต่อ

แม่ครูพาเรียนรู้ “งานบ้าน”

การดูแลบ้านก็เหมือนกับการดูแลตัวเอง ถ้าเด็กดูแลบ้านได้ เขาจะดูแลตัวเองเป็น งานบ้านเป็นการงานในชีวิตประจำวันที่ช่วยให้เด็กซึมซับคุณค่าของการพึ่งพาตนเองและการทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง …อ่านต่อ

โรงเรียนรุ่งอรุณ – ชุมชน(กิน)ผักปลอดภัย

โรงเรียนรุ่งอรุณ…ชุมชนกินผักปลอดภัย มีวิถีการบริโภคผักปลอดภัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งในวิถีชีวิตและวิถีการเรียนรู้ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง …อ่านต่อ

แม่ครูพาเรียนรู้ “งานครัว”

งานครัวคือการงานพื้นฐานของชีวิต ที่ฝึกเด็กให้รู้จักพึ่งพาตนเองตั้งแต่เล็กๆ ภาพของเด็กเล่นขายของ หยิบจับสรรพสิ่งในธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นเมนูต่างๆ บอกเราว่า  เด็กมีความสนใจเรื่องงานครัว งานครัวจึงเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงโลกจินตนาการของเด็ก …อ่านต่อ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ที่ รอ.๓๗๘/๒๕๖๑ ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๑ …อ่านต่อ