มวยไทยปฐมวัย…การผจญภัยในใจตน

มวยไทยปฐมวัย…การผจญภัยในใจตน สิ่งหนึ่งที่เด็กๆ อนุบาลของรุ่งอรุณเฝ้ารอคอยตั้งแต่ยังเป็นน้องอนุบาล ๑ และอนุบาล …อ่านต่อ

ประกาศผลการรับนักเรียนระดับชั้น อ.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐   …อ่านต่อ

การจัดการความรู้ (KM): ตื่นรู้แบบครูรุ่งอรุณ (๕)

:: เด็กคือกระจกให้ครูมองเห็นตัวเอง – ครูปิยะดา พิชิตกุศลาชัย …อ่านต่อ

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เลี้ยงลูกดีวิถีไทย” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เลี้ยงลูกดีวิถีไทย” เป็นโครงการห้องเรียนสำหรับพ่อแม่เด็กวัยอนุบาล ๑ เมื่อแรกเข้าเรียน …อ่านต่อ