“ครู” เปิดพื้นที่ให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้

“ครู” เปิดพื้นที่ให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ …อ่านต่อ

“จิตอาสาเก็บขยะ” นักเรียนรุ่งอรุณทำดีเพื่อพ่อ

🌿 “เวลาที่เราทำความดีเพื่อผู้อื่นก็จะไม่รู้สึกเหนื่อย แต่ว่าจะรู้สึกมีความสุขค่ะ” นักเรียนชั้น ป.๔/๓ …อ่านต่อ

BIG CHANGE ทศวรรษใหม่การเรียนรู้รุ่งอรุณ

BIG CHANGE ทศวรรษใหม่การเรียนรู้รุ่งอรุณ ♦ คืนพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เรียน ห้องเรียนกลายเป็น self directed …อ่านต่อ

รุ่งอรุณ WOW! ศตวรรษใหม่แห่งการเรียนรู้เริ่มต้นแล้ว

ช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา คุณครูรุ่งอรุณทั้งโรงเรียนอนุบาล ประถม และมัธยม เตรียมการใหญ่เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน …อ่านต่อ