รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ และ …อ่านต่อ

รุ่งอรุณในมุมมองของศิษย์เก่า : Self-actualization

Roong Aroon School: Self-actualization คลิปวิดีโอบอกเล่าการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนรุ่งอรุณ …อ่านต่อ

BIG CHANGE ทศวรรษใหม่การเรียนรู้รุ่งอรุณ

BIG CHANGE ทศวรรษใหม่การเรียนรู้รุ่งอรุณ ♦ คืนพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เรียน ห้องเรียนกลายเป็น self directed …อ่านต่อ