รุ่งอรุณในมุมมองของศิษย์เก่า : Self-actualization

Roong Aroon School: Self-actualization คลิปวิดีโอบอกเล่าการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนรุ่งอรุณ …อ่านต่อ

“ครู” เปลี่ยนห้องเรียนเป็นสตูดิโอทำงาน

“ครู” เปลี่ยนห้องเรียนเป็นสตูดิโอทำงาน สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ …อ่านต่อ

“ครู” เปิดพื้นที่ให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้

“ครู” เปิดพื้นที่ให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ …อ่านต่อ

“ครู” นักออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

“ครู” นักออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช …อ่านต่อ

BIG CHANGE ทศวรรษใหม่การเรียนรู้รุ่งอรุณ

BIG CHANGE ทศวรรษใหม่การเรียนรู้รุ่งอรุณ ♦ คืนพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เรียน ห้องเรียนกลายเป็น self directed …อ่านต่อ