BIG CHANGE ทศวรรษใหม่การเรียนรู้รุ่งอรุณ

BIG CHANGE ทศวรรษใหม่การเรียนรู้รุ่งอรุณ ♦ คืนพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เรียน ห้องเรียนกลายเป็น self directed …อ่านต่อ

ศรัทธาและไมตรี ๒๐ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ

“ศรัทธาและไมตรี ๒๐ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ” วีดิทัศน์ที่นำทัศนะและคำสอนจากการสัมภาษณ์ครูอาจารย์ผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนรุ่งอรุณมาตลอดระยะเวลาที่โรงเรียนเติบโตมาจนครบรอบ …อ่านต่อ

มวยไทยปฐมวัย…การผจญภัยในใจตน

มวยไทยปฐมวัย…การผจญภัยในใจตน สิ่งหนึ่งที่เด็กๆ อนุบาลของรุ่งอรุณเฝ้ารอคอยตั้งแต่ยังเป็นน้องอนุบาล ๑ และอนุบาล …อ่านต่อ