ศรัทธาและไมตรี ๒๐ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ
“ตามรอยพระราชาผู้ทรงธรรม” ๒๐ ปีแห่งการจัดการศึกษาของรุ่งอรุณตามแนวพุทธธรรมและแนวพระราชดำริ
รายการธรรมชาติมาหานคร: “รุ่งอรุณ โรงเรียนแห่งชีวิต”
บทความปัจฉิมนิเทศ: โรงเรียนที่มีห้องเรียนที่กว้างที่สุด

โขนรุ่งอรุณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โขนรุ่งอรุณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ “ความงดงามอันก่อเกิดจากความอดทนและความเพียร” ผ่านไปอย่างประทับใจกับการแสดงโขนรุ่งอรุณ …อ่านต่อ

รายการ The Classroom ห้องเรียนวัยใส

ชวนฟังมุมมองความคิดของนักเรียนมัธยมรุ่งอรุณในประเด็น เศรษฐกิจพอเพียง ธรรมะกับวัยใส กฎหมายกับวัยรุ่น และภูมิปัญญาไทย …อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหว เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยพระอาจารย์ตุ้มและพระอาจารย์โน้ส วัดป่าสุคะโต

 ขอเชิญร่วมการปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดย พระสันติพงศ์ เขมปัญโญ …อ่านต่อ