“ศรัทธาในตัวเอง ศรัทธาในสิ่งที่ทำ” ปัจจัยความสำเร็จ รร.วิถีพุทธ
ศึกษาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙
“วางใจให้ลูกได้เผชิญ” เคล็ดลับสร้าง Growth Mindset
สร้างวินัยเชิงบวกให้ลูก เริ่มต้นที่พ่อแม่

รร.ชุมชนบ้านตาหลังใน: AAR สะท้อนตน สร้างปัญญา

AAR : สะท้อนตน สร้างปัญญา โครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธ: …อ่านต่อ

รร.สฤษดิเดช: โจทย์คณิตสู่คุณค่า

โจทย์คณิตสู่คุณค่า โครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธ: โรงเรียนสฤษดิเดช อ.เมือง จ.จันทบุรี …อ่านต่อ

รร.วัดบ้านหนองบัวศาลา: นิเทศกลับทาง บริหารแนวดิ่งสู่แนวราบ

นิเทศกลับทาง บริหารแนวดิ่งสู่แนวราบ โครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธ:  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา จ.นครราชสีมา …อ่านต่อ

เปิดห้องเรียนสู่ชุมชน: เรียนรู้คุณค่าธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เปิดห้องเรียนสู่ชุมชน: เรียนรู้คุณค่าธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธ:  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว จ.ตราด …อ่านต่อ