เรียนรู้วิถีอีสานใต้: ภาคสนาม ม.๓/๓
เรียนรู้วิถีถิ่นอีสานเหนือ: ภาคสนามชั้น ม.๓/๑
ครูรุ่งอรุณทำอะไรในวันที่เด็กปิดเทอม
ศิลปะ : เลือกเรียนตามความสนใจ

เรียนรู้วิถีถิ่นอีสานเหนือ: ภาคสนามชั้น ม.๓/๑

nakonpanom-feature

บันทึกโดย…ครูจอม-อรวรรณ ปลื้มสามเณร ออกภาคสนามกับนักเรียนชั้น ม.๓/๑ รร.รุ่งอรุณ หน่วยบูรณาการสังคม-ภาษาไทย ณ หมู่บ้านปากยาม ต.สามผง อ.ศรีสงคราม …อ่านต่อ

เรียนรู้วิถีอีสานใต้: ภาคสนาม ม.๓/๓

Surin-Feature

วันที่ ๕-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นักเรียนชั้น ม.๓/๓ ออกภาคสนามเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอีสาน ที่บ้านบึง …อ่านต่อ

กำหนดการสัมมนาผู้ปกครอง(ภายใน)เพื่อพิจารณารับนักเรียนชั้น อ.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปกครองใน เพื่อการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ วันเสาร์ที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  …อ่านต่อ

กำหนดการสัมมนาผู้ปกครอง(ใหม่)เพื่อพิจารณารับนักเรียนชั้น อ.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปกครองใหม่ เพื่อการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  …อ่านต่อ

ศิลปะ : เลือกเรียนตามความสนใจ

freture_Art

“ศิลปะ” หนึ่งในวิชาบ่ายของนักเรียนประถม มีศิลปะหลากหลายแขนงให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ โดยในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน จากที่เคยเรียนตามระดับชั้น ตามห้อง มาเป็นการเรียนแบบคละชั้นเรียน  แบ่งเป็นประถมต้น ป.๑-ป.๒-ป.๓ และประถมปลาย …อ่านต่อ