ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ ๒๘ พ.ค.๕๘
รุ่งอรุณที่สุคะโต
ห้องเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ ๔ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เรียนรู้เพื่อ “กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” สู่วันหยดน้ำแห่งความรู้

ภาคบ่ายคลายเครียด

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“แข็งแรง มีวินัย กายใจเบิกบาน” ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ครูวิชาภาคบ่าย…ดนตรี …อ่านต่อ

ห้องเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ ๔ ชุมชนแห่งการเรียนรู้

6_o

วันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลรุ่งอรุณจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เลี้ยงลูกดีวิถีไทย” ครั้งที่ ๔ ในหัวข้อ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” …อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ ๒๘ พ.ค.๕๘

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

กลุ่มผู้ปกครองร่วมกับโรงเรียนรุ่งอรุณ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ให้เลือด…ให้ชีวิต โดยทางสภากาชาดไทยจะมารับบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – …อ่านต่อ