โครงการ “เณรน้อย แม่ชีน้อย พบธรรม ครอบครัวพบสุข”
Book Cafe Day
เรียนมัธยมที่รุ่งอรุณดีหรือไม่ (๓)
“เจ้านวล” ชวนมีวินัยจราจร

โรงเรียนวัดบ้านนาดูงานการจัดการเรียนรู้ที่รุ่งอรุณ

Banna01

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ …อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหว เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยพระอาจารย์ตุ้มและพระอาจารย์โน้ส วัดป่าสุคะโต

kruSati

ขอเชิญร่วมการปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดย พระสันติพงศ์ เขมปัญโญ …อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมการปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวโดยหลวงพ่อพระมหาดิเรก พุทธยานันโท

pramahadirek

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ณ ครุสติสถาน แขวงท่าข้าม …อ่านต่อ