ศิลปะ : เลือกเรียนตามความสนใจ
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมสมทบทุนก่อสร้างศาลามหาสติภาวนาวิหาร ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (วัดดอย)
เชิญร่วมสัมผัสประวัติศาสตร์ ๑๕๐ ปี ณ บ้านหลวงราชไมตรี ชุมชนริมน้ำจันทบูร

กำหนดการสัมมนาผู้ปกครอง(ภายใน)เพื่อพิจารณารับนักเรียนชั้น อ.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปกครองใน เพื่อการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ วันเสาร์ที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  …อ่านต่อ

กำหนดการสัมมนาผู้ปกครอง(ใหม่)เพื่อพิจารณารับนักเรียนชั้น อ.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปกครองใหม่ เพื่อการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  …อ่านต่อ

ศิลปะ : เลือกเรียนตามความสนใจ

freture_Art

“ศิลปะ” หนึ่งในวิชาบ่ายของนักเรียนประถม มีศิลปะหลากหลายแขนงให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ โดยในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน จากที่เคยเรียนตามระดับชั้น ตามห้อง มาเป็นการเรียนแบบคละชั้นเรียน  แบ่งเป็นประถมต้น ป.๑-ป.๒-ป.๓ และประถมปลาย …อ่านต่อ

ครูรุ่งอรุณทำอะไรในวันที่เด็กปิดเทอม

Feature-Vacation

♦ พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ส.ค.๕๗  ครูและบุคลากร ร่วมสวดมนต์เจริญสติ บำเพ็ญกุศลน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ …อ่านต่อ

หยดน้ำแห่งความรู้…หยดน้ำแห่งปัญญา ๑/๒๕๕๗

วิถีชาวไทใหญ่ โดย ม.๓/๑

การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนรุ่งอรุณมุ่งหมายให้นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้และสามารเรียนรู้ในเรื่องนั้น ได้จริงด้วยตัวเอง ช่วงแรกรับรู้ก่อน คือศึกษาจนเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง เรียกว่า “สุตมยปัญญา” หรือปัญญาที่เกิดจกการฟัง ต่อมาคือเริ่มคิดพิจารณาเรื่องที่ฟัง นำไปเชื่อมโยงเปรียบเทียบ นำไปใช้กับเหตุการณ์อื่นๆ …อ่านต่อ