สะพานบุญสู่แดนพุทธภูมิ
รศ.ประภาภัทร  นิยม แสดงทรรศนะต่อนโยบายลดเวลาเรียนของ ศธ.
ศิษย์เก่าเล่าเรื่องรุ่งอรุณ

ขอเชิญร่วมการปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหว โดยพระอาจารย์เอกวุฒิ อัคคะปัญโญ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ณ ครุสติสถาน แขวงท่าข้าม …อ่านต่อ

ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ผู้ปกครองใน)

ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ สำหรับเด็กที่เป็นน้องของนักเรียนปัจจุบัน …อ่านต่อ

อิ่มบุญ อิ่มใจ ในงานตลาดนัดบุญกฐิน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

อิ่มท้อง อิ่มบุญ อิ่มอุ่นใจ…กันถ้วนหน้ากับงานตลาดนัดบุญกฐินเมื่อช่วงบ่ายถึงเย็นย่ำวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคมที่ผ่านมา …อ่านต่อ

ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ผลการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล  …อ่านต่อ