ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหว เดือนตุลาคม ๒๕๕๗
เวทีเสวนา “จับต้น(น้ำ) ชนปลาย(น้ำ)”
เรียนรู้วิถีถิ่นอีสานเหนือ: ภาคสนามชั้น ม.๓/๑
เรียนรู้วิถีอีสานใต้: ภาคสนาม ม.๓/๓

เวทีเสวนา “จับต้น(น้ำ) ชนปลาย(น้ำ)”

HIA-Soblan-Cover

หลังจากออกภาคสนามลงพื้นที่ศึกษาวิถีพึ่งพิงธรรมชาติและภูมิปัญญาของชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ไปเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นักเรียนชั้น ม.๕ …อ่านต่อ

เรียนรู้วิถีถิ่นอีสานเหนือ: ภาคสนามชั้น ม.๓/๑

nakonpanom-feature

บันทึกโดย…ครูจอม-อรวรรณ ปลื้มสามเณร ออกภาคสนามกับนักเรียนชั้น ม.๓/๑ รร.รุ่งอรุณ หน่วยบูรณาการสังคม-ภาษาไทย ณ หมู่บ้านปากยาม ต.สามผง อ.ศรีสงคราม …อ่านต่อ

เรียนรู้วิถีอีสานใต้: ภาคสนาม ม.๓/๓

Surin-Feature

วันที่ ๕-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นักเรียนชั้น ม.๓/๓ ออกภาคสนามเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอีสาน ที่บ้านบึง …อ่านต่อ

กำหนดการสัมมนาผู้ปกครอง(ภายใน)เพื่อพิจารณารับนักเรียนชั้น อ.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปกครองใน เพื่อการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ วันเสาร์ที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  …อ่านต่อ