Infographic ม.๓ : บูรณาการคณิตศาสตร์กับการออกภาคสนามภาคใต้
รร.รุ่งอรุณร่วมเรียนรู้ในงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ ๙
นิทรรศการดลใจ ครั้งที่ ๑๕ “ทีแปรง แสง…สีน้ำ”

Infographic ม.๓ : บูรณาการคณิตศาสตร์กับการออกภาคสนามภาคใต้

Info_g9_South_16

ผลงานการประมวลความรู้ในรูปแบบ Infographic วิชาคณิตศาสตร์บูรณาการกับวิชาโครงงานบูรณาการสังคมศึกษาและภูมิปัญญาภาษาไทย จากการออกภาคสนามเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาภาคใต้ใน ๓ พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนตำบลท่าหิน อ.สะทิงพระ จ.สงขลา  ชุมชนบ้านอ่าวกุ้ง จ.ภูเก็ต …อ่านต่อ

รร.รุ่งอรุณร่วมเรียนรู้ในงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ ๙

580314MabEung01

“เราทุกคนมีความสามารถเป็นอัจฉริยะได้ ถ้าเรามีโอกาส แต่เราใช้ไม่เต็มศักยภาพที่เรามี เพราะระบบการศึกษาเราไม่เปิดโอกาสตรงนี้ เราเรียนเพื่อสอบแล้วก็ลืมไป แท้จริงมนุษย์มีศักยภาพมากกว่านั้น ถ้าเราสร้างโอกาส เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้มนุษย์ดึงศักยภาพมาใช้เต็มที่ เขาจะเรียนรู้ได้เอง…ทุกวันนี้เราจัดการศึกษาแบบอุตสาหกรรม คือจัดการศึกษาแบบเดียว …อ่านต่อ

นิทรรศการดลใจ ครั้งที่ ๑๕ “ทีแปรง แสง…สีน้ำ”

ภาพโดย : Ittikun Kanokkantrakorn

“นิทรรศการดลใจในวันนี้คือการนำผลงานของศิลปินที่สร้างสรรค์จากใจมาดลใจผู้อื่น…ศิลปะที่ช่วยสร้างดุลยภาพชีวิต ทำให้เราหลุดพ้นจากพันธนาการ ไปสู่ความดี ความงาม ความจริง ทำให้จิตใจใหญ่  สร้างนิสัยประจำตัวให้ครองชีวิตอย่างมีความสุข  เบิกบาน เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น” อาจารย์ธีรพล นิยม …อ่านต่อ

มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ ๙ “การศึกษาสร้างฅน ศิษย์องค์ภูมิพล รวมพลสร้างชาติ”

570314feature

โรงเรียนรุ่งอรุณ  สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ ๙ “การศึกษาสร้างฅน ศิษย์องค์ภูมิพล รวมพลสร้างชาติ” ในวันเสาร์ที่ ๑๔ …อ่านต่อ