หยดน้ำแห่งความรู้…หยดน้ำแห่งปัญญา ๑/๒๕๕๗
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมสมทบทุนก่อสร้างศาลามหาสติภาวนาวิหาร ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (วัดดอย)
โครงงานคณิตศาสตร์…เห็นคณิตศาสตร์ในชีวิต
เชิญร่วมสัมผัสประวัติศาสตร์ ๑๕๐ ปี ณ บ้านหลวงราชไมตรี ชุมชนริมน้ำจันทบูร

หยดน้ำแห่งความรู้…หยดน้ำแห่งปัญญา ๑/๒๕๕๗

วิถีไทใหญ่ โดย ม.๓/๑

การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนรุ่งอรุณมุ่งหมายให้นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้และสามารเรียนรู้ในเรื่องนั้น ได้จริงด้วยตัวเอง ช่วงแรกรับรู้ก่อน คือศึกษาจนเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง เรียกว่า “สุตมยปัญญา” หรือปัญญาที่เกิดจกการฟัง ต่อมาคือเริ่มคิดพิจารณาเรื่องที่ฟัง นำไปเชื่อมโยงเปรียบเทียบ นำไปใช้กับเหตุการณ์อื่นๆ …อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์โขน-ละคร ปีการศึกษา ๒๕๕๗

45758_485202998201364_427842547_n

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์โขน-ละคร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อเป็นสิริมงคล วันที่ ๑ – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ …อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์ส “สติล้างพิษใจ” โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ สวนธรรมศรีปทุม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ คอร์ส “สติล้างพิษใจ” โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท วันที่ ๑๖ – …อ่านต่อ

โครงงานคณิตศาสตร์…เห็นคณิตศาสตร์ในชีวิต

ข้ามห้อง_ฟ้าใส นาย กิ๊ฟ

ในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครูเร-เรวัตร ภคพาณิชย์ สร้างการเรียนรู้ที่ท้าทายนักเรียนชั้น ม.๓ ทั้งสามห้อง และตัวครู ด้วยโจทย์ใหม่ให้นักเรียนทำโครงงานคณิตศาสตร์ โดยนำความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องใดก็ได้มาใช้แก้ปัญหาหรืออธิบายเรื่องที่นักเรียนสนใจ …อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหว เดือนกันยายน ๒๕๕๗

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

การปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดย พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ วันศุกร์ที่ ๒๖ – …อ่านต่อ