ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา “จับต้น(น้ำ)ชนปลาย(น้ำ)” โดยนักเรียนชั้น ม.๕ รุ่งอรุณ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปะ : เลือกเรียนตามความสนใจ
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมสมทบทุนก่อสร้างศาลามหาสติภาวนาวิหาร ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (วัดดอย)
เชิญร่วมสัมผัสประวัติศาสตร์ ๑๕๐ ปี ณ บ้านหลวงราชไมตรี ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา “จับต้น(น้ำ)ชนปลาย(น้ำ)” โดยนักเรียนชั้น ม.๕ รุ่งอรุณ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

HIA-WEB

เวทีเสวนา “จับต้น(น้ำ)ขนปลาย(น้ำ)” คณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ สำนักสื่อและภาษาสร้างสรรค์เพื่อสังคม โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงงาน “การศึกษาวิถีพึ่งพิงและภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรป่าและน้ำ กรณีศึกษา …อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมงาน “ตลาดนัดรวมใจช็อปบุญใหญ่” ณ รร.รุ่งอรุณ

Untitled-1

ขอเชิญชวนชาวรุ่งอรุณมาจ่ายตลาดในงาน “ตลาดนัดรวมใจช็อปบุญใหญ่” เพื่อทอดกฐินสามัคคีสร้างเสนาสนะ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน วัดป่าสุข วัดกลางวังเย็น โดยมีคุณครู พนักงาน ผู้ปกครอง …อ่านต่อ

ศิลปะ : เลือกเรียนตามความสนใจ

freture_Art

“ศิลปะ” หนึ่งในวิชาบ่ายของนักเรียนประถม มีศิลปะหลากหลายแขนงให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ โดยในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน จากที่เคยเรียนตามระดับชั้น ตามห้อง มาเป็นการเรียนแบบคละชั้นเรียน  แบ่งเป็นประถมต้น ป.๑-ป.๒-ป.๓ และประถมปลาย …อ่านต่อ

ครูรุ่งอรุณทำอะไรในวันที่เด็กปิดเทอม

Feature-Vacation

♦ พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ส.ค.๕๗  ครูและบุคลากร ร่วมสวดมนต์เจริญสติ บำเพ็ญกุศลน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ …อ่านต่อ

หยดน้ำแห่งความรู้…หยดน้ำแห่งปัญญา ๑/๒๕๕๗

วิถีไทใหญ่ โดย ม.๓/๑

การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนรุ่งอรุณมุ่งหมายให้นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้และสามารเรียนรู้ในเรื่องนั้น ได้จริงด้วยตัวเอง ช่วงแรกรับรู้ก่อน คือศึกษาจนเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง เรียกว่า “สุตมยปัญญา” หรือปัญญาที่เกิดจกการฟัง ต่อมาคือเริ่มคิดพิจารณาเรื่องที่ฟัง นำไปเชื่อมโยงเปรียบเทียบ นำไปใช้กับเหตุการณ์อื่นๆ …อ่านต่อ