ผลการแข่งขันงานศิลปวัฒนธรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๕๗
คนสายน้ำเดียวกัน : หยดน้ำแห่งความรู้ ชั้น ม.๕
สารคดี “หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง : อนุรักษ์ความสุข อนุรักษ์ความเป็นไทย”
จากหน้าหนึ่งถึงวันนี้: ทางเลือก ทางรอด การศึกษาไทย

พิธีอัญเชิญพระพุทธภาวิตวโรดมมาประดิษฐาน ณ ลานสัก อาคารประภัสสร

571127-Feature

เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนรุ่งอรุณจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธภาวิตวโรดม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนรุ่งอรุณ มาประดิษฐาน ณ บริเวณลานสัก …อ่านต่อ

ธรรมเทศนาจากพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ชมรมสวดมนต์-สมาธิ โรงเรียนรุ่งอรุณ นิมนต์พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล มาบรรยายธรรมให้พวกเราชาวรุ่งอรุณ ได้มีโอกาสฟังธรรมแล้วน้อมนำเป็นหลักในการดำเนินชีวิต …อ่านต่อ

คนสายน้ำเดียวกัน : หยดน้ำแห่งความรู้ ชั้น ม.๕

571126Soblan10

“คนต้นน้ำกับคนปลายน้ำพี่น้องกัน เราใช้น้ำก็นึกถึงคนข้างล่าง น้ำนี้นะคือมรดก” ข้อความสั้นๆ ของ “พะตี่ตาแยะ ยอดฉัตรมิ่งบุญ” ผู้นำชาวปกาเกอะญอแห่งบ้านสบลาน อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ …อ่านต่อ

ผลการแข่งขันงานศิลปวัฒนธรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๕๗

57ThaiDanceMusic

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานศิลปวัฒนธรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัยต่อตนเองในการฝึกฝนทักษะทางดนตรี ระหว่างวันที่ …อ่านต่อ

สารคดี “หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง : อนุรักษ์ความสุข อนุรักษ์ความเป็นไทย”

hun4

สารคดี “หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง : อนุรักษ์ความสุข อนุรักษ์ความเป็นไทย” เจ้าของรางวัลบทสารคดียอดเยี่ยม และรางวัลพิเศษ-ชุมชนไทยเป็นสุข (เข้าชิงอีก ๒ รางวัล …อ่านต่อ