ขอเชิญร่วมงานประมวลความรู้ของชั้น ม.๕ : คนสายน้ำเดียวกัน
สารคดี “หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง : อนุรักษ์ความสุข อนุรักษ์ความเป็นไทย”
สสวท.แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง STEM ที่รุ่งอรุณ
จากหน้าหนึ่งถึงวันนี้: ทางเลือก ทางรอด การศึกษาไทย

ขอเชิญร่วมงาน ART FAIR #2

ART FAIR2

นักเรียนสำนักศิลปะและการออกแบบฯ ขอเชิญร่วมงาน ART FAIR #2 พบกับการแสดงนิทรรศการศิลปะ ภาพถ่าย ภาพยนตร์สั้น เวิร์กช็อป และผลงานทำมือที่มาให้เลือกซื้อหากันมากมาย …อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมงานประมวลความรู้ของชั้น ม.๕ : คนสายน้ำเดียวกัน

571126feature

นักเรียนชั้น ม.๕ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม ขอเชิญทุกท่านร่วมงานหยดน้ำแห่งความรู้ ประจำภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในหัวข้อ “คนสายน้ำเดียวกัน” ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวการเรียนรู้ของพวกเขา …อ่านต่อ

สารคดี “หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง : อนุรักษ์ความสุข อนุรักษ์ความเป็นไทย”

hun4

สารคดี “หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง : อนุรักษ์ความสุข อนุรักษ์ความเป็นไทย” เจ้าของรางวัลบทสารคดียอดเยี่ยม และรางวัลพิเศษ-ชุมชนไทยเป็นสุข (เข้าชิงอีก ๒ รางวัล …อ่านต่อ

สสวท.แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง STEM ที่รุ่งอรุณ

STEM-feature

วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำโดย John R. Stiles, …อ่านต่อ

ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘…คลิก