“ป้าฉลวย” หนังสั้นรางวัลสตรีรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเด็กรุ่งอรุณ
“สานใจอาเซียน” เวทีฝึกการทำงานและแสดงศักยภาพของชาวรุ่งอรุณ
Values in Education Workshop: ปาปัวนิวกินี – รุ่งอรุณ
“เจ้านวล” ชวนมีวินัยจราจร

ข้อคิดเพื่อการเป็นพ่อแม่รุ่งอรุณ: สร้าง GRIT ให้ลูกอย่างไร? โดย รศ.ประภาภัทร นิยม

grit-2

ข้อคิดเพื่อการเป็นพ่อแม่รุ่งอรุณ : สร้าง GRIT ให้ลูกอย่างไร? …อ่านต่อ

ครูรุ่งอรุณทบทวนตนบนเส้นทางครูแห่งสติ

อาจารย์

ก้าวเข้าสู่ปีการศึกษา ๒๕๕๙  รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม และคณะครูใหญ่โรงเรียนอนุบาล …อ่านต่อ

ประชุมกลุ่มย่อยโครงการ “บวร”

20160420_084817

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ โครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร …อ่านต่อ

ลูกพระพุทธเจ้า

little monk-1

ช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๙  สามเณรน้อยจากนักเรียนชั้นประถมจนถึงพี่มัธยม โรงเรียนรุ่งอรุณ รวม …อ่านต่อ