ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ ๒๘ พ.ค.๕๘
รุ่งอรุณที่สุคะโต
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล
เรียนรู้เพื่อ “กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” สู่วันหยดน้ำแห่งความรู้

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ ๒๘ พ.ค.๕๘

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

กลุ่มผู้ปกครองร่วมกับโรงเรียนรุ่งอรุณ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ให้เลือด…ให้ชีวิต โดยทางสภากาชาดไทยจะมารับบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – …อ่านต่อ

รุ่งอรุณที่สุคะโต

mm

รุ่งอรุณที่สุคะโต – โรงเรียน รุ่งอรุณ ฉันมาทำอะไร ฝึกสติ “รู้สึกตัว” เมื่อ ๑๐-๑๖ พ.ค. …อ่านต่อ

กำหนดการมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

anuban58

ใน ๑ ห้องเรียน ครูจะจัดนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม จำนวน ๔ – ๕ …อ่านต่อ