พิธีถวายชัยมงคล ๕ ธันวา มหาราช
คนสายน้ำเดียวกัน : หยดน้ำแห่งความรู้ ชั้น ม.๕
สารคดี “หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง : อนุรักษ์ความสุข อนุรักษ์ความเป็นไทย”
THE JOURNEY OF US เบื้องหลังการเรียนรู้ผ่านโครงงาน

การนัดหมายผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาเพื่อชี้แจงการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗

โรงเรียนรุ่งอรุณขอนัดหมายท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงเป้าหมายและกระบวนการเรียนการสอนของวิชาต่างๆ ในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประภัสสร (อาคารใหม่) …อ่านต่อ

ค่ายดนตรีสากล

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทีมครูดนตรีสากลจัดกิจกรรมเข้าค่ายดนตรีขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ เพื่อให้นักดนตรีวง RA. Symphonic Band …อ่านต่อ

THE JOURNEY OF US เบื้องหลังการเรียนรู้ผ่านโครงงาน

TheJourneyOfUs

THE JOURNEY OF US วิดีโอบอกเล่ากระบวนการศึกษาโครงงาน “การศึกษาวิถีพึ่งพิงและภูมิปัญญาการจัดกา­รทรัพยากรป่าและน้ำ กรณีศึกษา บ้านสบลาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่” ของนักเรียนชั้น …อ่านต่อ

พิธีถวายชัยมงคล ๕ ธันวา มหาราช

FatherDay-Feture2

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา …อ่านต่อ

พิธีอัญเชิญพระพุทธภาวิตวโรดมมาประดิษฐาน ณ ลานสัก อาคารประภัสสร

571127-Feature

เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนรุ่งอรุณจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธภาวิตวโรดม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนรุ่งอรุณ มาประดิษฐาน ณ บริเวณลานสัก …อ่านต่อ