“ชวนพ่อแม่หนูมาดูบ้านเรา” งานหยดน้ำอนุบาล
พิธีทำบุญอาคารประภัสสร
บ้านฉันวันนี้ : เกลือสมุทร
โครงงาน “ข้าวไทย วิถีไทย” ชั้น ป.๕

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมสมทบทุนก่อสร้างศาลามหาสติภาวนาวิหาร ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (วัดดอย)

katin2

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมสมทบทุนก่อสร้างศาลามหาสติภาวนาวิหาร ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (วัดดอย) บ้านปากปาน หมู่ ๗ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ …อ่านต่อ

RA Film Fest หนังสั้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.๕

00RAFF

หนังสั้นภาษาอังกฤษในโครงการ “RA Film Fest” โครงงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.๕ โรงเรียนรุ่งอรุณ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา …อ่านต่อ

จากแอนิเมชั่นสู่การเรียนรู้ภูมิศาสตร์โลก

Rio_Web2

สื่อการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์โลก ผลงานการผลิตสื่อของนักเรียนชั้น ม.๔ สำนักสื่อและภาษาสร้างสรรค์เพื่อสังคม โรงเรียนรุ่งอรุณ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยครูมีโจทย์ให้นักเรียนศึกษาภูมิศาสตร์โลกผ่านการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่แต่ละกลุ่มสนใจ …อ่านต่อ

พิธีทำบุญอาคารประภัสสร

570821-00

เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนรุ่งอรุณจัดงานทำบุญฉลองอาคารประภัสสร อาคารเรียนหลังใหม่ โดยนิมนต์หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดเมตตากิตติคุณ จังหวัดอุดรธานี …อ่านต่อ

“ชวนพ่อแม่หนูมาดูบ้านเรา” งานหยดน้ำอนุบาล

Feature

สรุปผลการเรียนรู้  :  งานหยดน้ำ ๑/๕๗ เขียนโดย…คุณแม่น้องเจเจ ห้องขอบฟ้า “งานหยดน้ำคืออะไร”…ด้วยคำถามจากหลายๆ คนที่บ้าน หลังจากที่ได้เล่าให้ฟังว่า จะได้เข้าไปร่วมงานหยดน้ำที่ห้องเรียนของลูก …อ่านต่อ