ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล
พิธีไหว้ครูมวยไทยอนุบาล ๓ และประถม ๓
“รัก รักษ์ กรุงเทพฯ” หยดน้ำฯ ม.๑
เรียนรู้เพื่อ “กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” สู่วันหยดน้ำแห่งความรู้

กำหนดการมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

anuban58

ใน ๑ ห้องเรียน ครูจะจัดนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม จำนวน ๔ – ๕ …อ่านต่อ

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

การปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดย พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ วันศุกร์ที่ ๒๒ – …อ่านต่อ

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “สมดุลกับชีวิตด้วยพระศาสนา”

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “สมดุลกับชีวิตด้วยพระศาสนา” โดย ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยากรนักพูดที่มากด้วยความสามารถ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ …อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

nepal

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล โดยร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีชื่อ “ก่อสร้างและบำรุงรักษาวัดไทยลุมพินี เนปาล” ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดพลู เลขที่ 11-5-086858-4 ระบุใบ …อ่านต่อ

เรียนรู้เพื่อ “กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” สู่วันหยดน้ำแห่งความรู้

kDrop-00

ระยะเวลาเกือบสามเดือนนับแต่วันเปิดภาคเรียนที่เด็กๆ อนุบาลมาเรียนรู้ในห้องเรียนคละอายุ ห้องเรียนที่มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน มีพี่ใหญ่วัยอนุบาล ๓ พี่กลางวัยอนุบาล ๒ และน้องเล็กวัยอนุบาล ๑ เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติ …อ่านต่อ