โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
Roong Aroon School – Osaka Prefectural Tsukinoki Senior High School

วันที่ ๕-๙ มกราคม ๒๕๖๐ รองผู้อำนวยการ Okutani Akio และคุณครู Yamamoto Kentarou พร้อมเด็กนักเรียนญี่ปุ่น ๑๐ คน (หญิง ๘ ชาย ๒) จากโรงเรียน Osaka Prefectural Tsukinoki Senior High School มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนมัธยมปลายของโรงเรียนรุ่งอรุณ โดยพักกับนักเรียนมัธยมปลายที่อาสาเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ และมาทำกิจกรรมร่วมกันที่โรงเรียนรุ่งอรุณในวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

ตัวอย่างกิจกรรมที่นักเรียนทั้งสองโรงเรียนนำมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันในวันนั้น อาทิ การนำเสนอวัฒนธรรมญี่ปุ่น สอนเล่นเกม Kendama Otedama ฝึกเขียนพู่กัน ชวนพับกระดาษโอริงามิ และร้องเพลงญี่ปุ่น ขณะที่นักเรียนรุ่งอรุณได้สอนเพื่อนๆ ชาวญี่ปุ่นเขียนชื่อภาษาไทย สอนทำตุงไส้หมู พาชมโรงเรียน และเล่นกีฬาไทยสานสัมพันธ์ ก่อนจะจัดงานเลี้ยงอำลาในช่วงเย็น

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างระหว่างโรงเรียนรุ่งอรุณกับโรงเรียน Osaka Prefectural Tsukinoki ที่จัดขึ้นต่อเนื่องมากว่า ๑๐ ปีแล้ว เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านภาษา โดยในช่วงกลางปีทางญี่ปุ่นจะส่งตัวแทนนักเรียนมาร่วมเรียนรู้ที่รุ่งอรุณเป็นเวลา ๑ เดือน และรุ่งอรุณจะส่งตัวแทนนักเรียนในวิชาภาษาญี่ปุ่นไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์การใช้ภาษาญี่ปุ่นและเกิดแรงบันดาลใจในการวางแผนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นของตนเองต่อไป

Comments are closed.