รุ่งอรุณคอนเสิร์ต “ตามรอยพระราชาผู้ทรงธรรม”

เตรียมพบกับการแสดงดนตรีของโรงเรียนรุ่งอรุณ ครั้งที่ ๔
“ตามรอยพระราชาผู้ทรงธรรม”
๒๐ ปี แห่งการจัดการศึกษาของโรงเรียนรุ่งอรุณตามแนวพุทธธรรมและแนวพระราชดำริ
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ
อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ วงสวนพลูคอรัส

คอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นการรวมใจรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ชาวรุ่งอรุณ ทั้งนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ที่นำความถนัดและศักยภาพมาร่วมกันสร้างสรรค์เป็นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เริ่มจำหน่ายบัตรวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนรุ่งอรุณ บัตรราคา ๕๐๐/๘๐๐/๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๗ มีนาคมเป็นต้นไป สามารถซื้อบัตรได้ที่คุณครูเรียม ห้องครูใหญ่ฝ่ายประถม ชั้น ๒ อาคารประภัสสร (ตึกประถมใหม่)

Comments are closed.