“ตามรอยพระราชาผู้ทรงธรรม” ๒๐ ปีแห่งการจัดการศึกษาของรุ่งอรุณตามแนวพุทธธรรมและแนวพระราชดำริ

ผ่านไปอย่างอบอุ่นประทับใจกับการแสดงดนตรีการกุศล “ตามรอยพระราชาผู้ทรงธรรม” การรวมพลังทางดนตรีครั้งที่ ๔ ของโรงเรียนรุ่งอรุณ ๒๐ ปี แห่งการจัดการศึกษาของโรงเรียนรุ่งอรุณตามแนวพุทธธรรมและแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

การแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นการรวมใจรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของชาวรุ่งอรุณ ทั้งนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ที่นำความถนัดและศักยภาพมาร่วมกันสร้างสรรค์เป็นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเนื่องในวาระครบรอบ ๒๐ ปีของโรงเรียนรุ่งอรุณ

นับเป็นเวลากว่าหลายปีที่โรงเรียนรุ่งอรุณดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริ และหลักธรรมปฏิบัติของพระองค์ในการออกแบบการเรียนการสอนตามหลัก “วิชาของพ่อ” อันได้แก่ ธรรมปฏิบัติ ดนตรี ภาพถ่าย ศิลปะและวรรณกรรม กีฬา การประดิษฐ์ การศึกษา และการพัฒนาชีวิตและสังคม

บทเพลงที่เลือกมาแสดงบนเวทีในครั้งนี้ประกอบด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิต, แสงเทียน, คำหวาน, ยามเย็น, รัก, Still on my mind และบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้แก่ ราชมรรคา, โหมโรงมหาราช ออกท้ายเพลงสายฝน, พรแผ่นดิน, ในหลวงของแผ่นดิน บรรเลงดนตรีโดยวงดนตรีไทยรุ่งอรุณ วง R.A. Pop Orchestra และขับร้องโดยวงขับร้องสมานเสียงรุ่งอรุณ (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง)

พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ให้เกียรติบรรเลงขลุ่ยในบทเพลงพระราชนิพนธ์ “อาทิตย์อับแสง” และ “ความฝันอันสูงสุด” อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ร่วมขับบทกวี “เพลงพรแผ่นดิน” และ “เป็นมนุษย์” และวงสวนพลูคอรัสที่มาร่วมประสานเสียงอันไพเราะในเพลง “ของขวัญจากก้อนดิน” และ “เดินตามพ่อ”

พิเศษสุดกับการแสดงละครเวที The Light Within โดยนักเรียนชั้น ม.๖ (RA15) ที่สะท้อนถึงคุณธรรมของผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม อันเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระบรมราโชวาทต่อประชาชนชาวไทยเสมอมา

เบื้องหลังกว่าจะมาเป็นการแสดงที่น่าประทับใจในครั้งนี้ คือความพากเพียรฝึกซ้อม การทำงานเป็นทีมขนาดใหญ่ ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความเสียสละ โดยมีดนตรีที่ช่วยขัดเกลาจิตใจของทุกคนที่ได้สัมผัสให้อ่อนโยน และมีศูนย์รวมจิตใจคือ “พ่อ” ของพวกเรา ที่เป็นพลังใจอันยิ่งใหญ่ให้ทุกคนก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันเตรียมงาน วันฝึกซ้อม และวันแสดงจริง นับเป็นการน้อมนำคุณค่าในพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระองค์มาเป็นแนวทางในการเรียนรู้ดนตรีและวิชาชีวิตแก่พวกเราชาวชุมชนรุ่งอรุณอย่างแท้จริง

นอกจากนักร้อง นักดนตรี นักแสดง และทีมงานเบื้องหน้า-เบื้องหลังนับพันชีวิตแล้ว ยังมีทีมงานสำคัญอีกทีมหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้ นั่นคือ “ทีมช่างภาพหลักของงาน” ซึ่งเป็นผู้ปกครองของโรงเรียนรุ่งอรุณเรานี่เอง ขอคุณทีมช่างภาพจิตอาสาทั้ง ๖ ท่าน ได้แก่ พ่อหมี-อิทธิคุณ  กนกกันทรากร, แม่ฝน-วิภาดา อุฬารตินนท์, พ่อบอม-ชัชวลิต ล้วนพิชญ์พงศ์, พ่ออู๊ด-วิชิต มนตรีโชค, พ่อพงษ์-พงษ์ชัย วนาธนสุวรรณ และพ่อต้น-จิณณะ ปุระศิริ ที่ช่วยมาเก็บภาพแห่งความประทับใจในครั้งนี้

Comments are closed.