ทำของเล่นให้ลูก : ลูกได้เล่น พ่อแม่ได้เรียนรู้

ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ พ่อแม่ผู้ปกครองอนุบาลห้องสายรุ้ง โรงเรียนรุ่งอรุณ รวมตัวกันทำของเล่นให้ลูกๆ ได้เล่นร่วมกันในห้อง จากงาน…จากของเล่นของลูกทั้ง ๓ ชิ้น…รถไม้ ปีกนก พรมวิเศษ นำไปสู่การนัดหมายพูดคุย วางแผน แบ่งงาน สอนงานและร่วมด้วยช่วยกันทำงาน เป็นโอกาสให้ผู้ปกครองได้รู้จักและพูดคุยกันมากขึ้น มีความสนิทสนมคุ้นเคย ได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกระหว่างกัน ก่อเกิดเป็นชุมชนผู้ปกครองที่เกื้อกูลกัน เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional Learning Community (PLC)

“ระหว่างทำงานเราก็ได้พูดคุยกัน ได้รู้จักกันมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยน มันไม่ใช่แค่เรื่องชิ้นงานค่ะ ทัศนคติ การเลี้ยงลูก การใช้ชีวิตในครอบครัว ได้แลกเปลี่ยนกันหลายเรื่อง” คุณแม่มล-พรพิมล พึ่งพระรัตนตรัย

“ตอนเข้ามาเห็นลูกๆ ได้เล่น เราก็จะรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เราทำ” คุณแม่ปู-ช่อทิพย์ จันทรประทิน

“ลูกได้เห็นการที่พ่อแม่ลงมือทำของขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ซื้อมา เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เราลงมือทำให้ลูก ของจากการลงมือทำมันได้คุณค่า” คุณแม่อ้อน-อภิรดา วิริยะสิทธิ์

“คือชุมชน คือการอยู่ที่เกื้อกูล ผู้ปกครองเป็นตัวอย่างให้ลูกว่าการอยู่ร่วมกันมันเป็นแบบนี้นะลูก เด็กๆ เขาก็จะซึมซับวิถีแบบนี้ไปเองโดยธรรมชาติ” คุณครูเฟิร์น-ณัฏฐนิช ศิโรดม ครูอนุบาลห้องสายรุ้ง

Comments are closed.