“ศิษย์มีครู” พิธีไหว้ครูมวยไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โรงเรียนรุ่งอรุณจัดพิธีไหว้ครูมวยไทย กระบี่-กระบอง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อครูภูมิปัญญาของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการน้อมนำวิชาภูมิปัญญาไทยที่ได้ร่ำเรียนมาสู่ชีวิตของตน โดยมี ดร.วิชิต ชี้เชิญ ครูภูมิปัญญาไทย สภาการศึกษาแห่งชาติ เป็นผู้ทำพิธี และคุณครูสุนิสา ชื่นเจริญสุข (คุณครูโม) ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ เป็นประธานในพิธี

พิธีไหว้ครูมวยไทยเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่บ่งบอกว่านักเรียนเป็นศิษย์มีครู และครูเห็นว่านักเรียนเติบโตและพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม พร้อมจะก้าวขึ้นสู่ช่วงชั้นต่อไปได้แล้ว พิธีนี้จึงถือเป็นพิธีจบการศึกษาของน้องอนุบาล ๓ ที่จะเปลี่ยนผ่านวัยสู่การเป็นพี่ชั้น ป.๑ การเจิมหน้าและสวมมงคลที่ถักทอจากเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่ ด้วยมือของคุณพ่อและคุณแม่ผู้เป็นพรหมของลูก บ่งบอกว่าเด็กๆ “เป็นมวย” แล้ว พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาต่อไป เช่นเดียวกับพี่ชั้น ป.๓ ที่มีความก้าวหน้าในวิชาดาบ เคยผ่านจุดของน้องมาแล้ว และตอนนี้ได้ติดอาวุธเพิ่มให้ตัวเองด้วยการเป็นดาบ พร้อมจะก้าวขึ้นสู่ช่วงชั้นใหม่ในชั้น ป.๔ ต่อไปเช่นกัน

ดร.วิชิต ชี้เชิญ ได้วางรากฐานการเรียนมวยไทยให้กับโรงเรียนรุ่งอรุณไว้แต่แรกเริ่มว่า แก่นแท้ของวิชามวยไทยคือ “ความเป็นมวย” ซึ่งก็คือ มีความฉลาดเฉลียว รู้จักแก้ปัญหา องอาจ แข็งแกร่ง กล้าหาญ อดทน ขณะเดียวกันก็มีความกตัญญู เสียสละ และอ่อนน้อมถ่อมตน การสอนมวยไทยของโรงเรียนรุ่งอรุณจึงไม่เน้นทักษะมวยหรือการต่อสู้ แต่ใช้หลักของมวยไทยมาเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นมวย ให้เด็กๆ รู้ว่าตนเองมีดีอะไร จนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง

ความเป็นมวยของรุ่งอรุณจึงไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้กับใครอื่น แต่เป็นการต่อสู้กับตัวเอง เป็นการผจญภัยภายในใจตนเอง การเผชิญอุปสรรคที่ต้องก้าวข้ามด้วยตัวของเขาเอง ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ว่าเขาไม่ต้องรอคอยให้ใครมาช่วย แต่เขาสามารถทำได้ สุดท้ายคือความภาคภูมิใจ มองเห็นคุณค่าของตนเองและคุณค่าของความเพียร ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในกาเรียนรู้และการดำรงชีวิตของเขาต่อไป

ขอบคุณภาพบางส่วนจากคุณพ่อยศวัฒน์ ชุษณะพงษ์ชัย คุณพ่อน้องอนุบาลห้องแสงดาวค่ะ

Comments are closed.