“ศิลปะสะท้อนคิดเฉพาะ” นิทรรศการศิลปะดลใจใน ๒๑ ปีรุ่งอรุณ

“โรงเรียนรุ่งอรุณสอนศิลปะนักเรียน ไม่ใช่เพื่อพัฒนาทักษะอย่างเดียว แต่เรียนไปนักเรียนจะต้องรู้เกี่ยวกับตัวเองด้วย เรียนรู้จากข้างนอก เรียนรู้จากข้างใน… เจริญสติให้รู้อยู่กับปัจจุบัน ไม่คิดแบบฟุ้งซ่าน ถ้าเราคิดฟุ้งซ่าน เราจะอยู่กับปัจจุบันไม่เป็น พอเราอยู่กับปัจจุบันเป็น ความคิดนั้นมันจะคิดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต้องคิด ไม่ไปคิดฟุ้งซ่านแล้วหลงไปตามความคิด…อยากให้ไปดูผลงานแล้วอ่านความคิดเขา ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ ปลายทางไม่ใช่แค่นี้ ปลายทางยังอีกไกล อันนี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางความคิดที่เขาคิดเฉพาะขึ้นมา”

อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง หัวหน้าชุมชนบ้านช่าง โรงเรียนรุ่งอรุณ กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนศิลปะของรุ่งอรุณ ในพิธีเปิดงานนิทรรศการผลิดอกออกผล “ศิลปะดลใจใน ๒๑ ปีรุ่งอรุณ” เมื่อช่วงเย็นวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

นิทรรศการผลิดอกออกผลเป็นการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน ศิลปิน นักออกแบบ ครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียน ที่มีใจรักในงานศิลปะ โดยผลงานที่จัดแสดงในครั้งนี้ส่วนใหญ่มาจากโครงงานศิลปะของนักเรียนสำนักศิลปะ ระดับมัธยมศึกษา ที่ผ่านกระบวนการย้อนมองการเรียนรู้ การให้ความหมาย การระบุคุณค่า และการสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเองที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในโรงเรียนรุ่งอรุณ แล้วสื่อสารผ่านกระบวนการทำงานศิลปะตามความสนใจ ภายใต้หัวข้อ “ศิลปะดลใจใน ๒๑ ปีรุ่งอรุณ” โดยระหว่างทางการคิดและพัฒนางาน ครูศิลปะได้เชิญศิลปิน นักออกแบบ ศิษย์เก่า และผู้ปกครองที่ทำงานศิลปะหรือสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดการพัฒนาแนวคิดในการสื่อสารความหมาย จนออกมาเป็นผลงานอันหลากหลายที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้

“ศิลปะของเราเน้นเรื่องกระบวนการคิดที่ไม่ฟุ้งซ่าน เราจะเห็นว่าชิ้นงานที่ออกมามีความโดดเด่นมาก เราเป็นเจ้าตำรับจริยศิลป์ คือ ศิลปะเพื่อการพัฒนาจริยของจิตใจ จริยของกาย เพราะฉะนั้นเรียนไปก็พัฒนาไปด้วย ไม่ใช่มุ่งไปที่ผลงานสุดท้ายของศิลปะอย่างเดียว เราจะเห็นว่าฝีมือหรือเทคนิคต่างๆ ที่เด็กๆ ใช้ เกิดขึ้นจากความคิดที่ไม่ฟุ้งซ่าน ความคิดที่เขาเริ่มรู้ว่าเขามีทักษะอะไรอยู่ แล้วเขาจะใช้อะไร จะเพิ่มหรือพัฒนาหรือทดลองอะไรต่อ ครูโมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ผลงานแต่ละชิ้นเป็นงานศิลปะที่สะท้อนความคิดจิตใจของผู้ทำออกมาอย่างชัดเจน ศิลปะของโรงเรียนรุ่งอรุณจึงเป็นศิลปะที่กินได้ เป็นศิลปะที่ใช้ได้” – คุณครูสุนิสา ชื่นเจริญสุข (คุณครูโม) ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ

นิทรรศการ “ศิลปะดลใจใน ๒๑ ปีรุ่งอรุณ” จะจัดแสดงไปจนถึงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ณ เรือนศิลปะและเรือนปั้นเวฬุคาม โดยผลงานบางส่วนจะนำไปจัดแสดงในงานการแสดงดนตรี “The Sound of Roong Aroon ๒๑ ปีแห่งการเรียนรู้” ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Comments are closed.