บุคลากร

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนเพื่อทิศทางใหม่ของการศึกษา ผสานความหลากหลายเพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์
ต้องการรับสมัคร

๑. ครูอนุบาล 
หญิง วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท  สาขาปฐมวัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๒. ครูสังคม ระดับประถม
ชาย/หญิง  วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท  สาขาวิชาสังคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๓. ครูสังคม ระดับมัธยม
ชาย/หญิง  วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท  สาขาวิชาสังคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๔. ครูสารสนเทศ (IT) ระดับมัธยมศึกษา
–  ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟฟิกดีไซน์
–  มีความรู้ด้านกราฟฟิกดีไซน์ ออกแบบสร้างสื่อกราฟฟิกต่างๆ ได้
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์, โปสเตอร์, อินโฟกราฟฟิก, มัลติมีเดีย
–  มีทักษะการใช้โปรแกรม  Photoshop,  Illustrator, Indesign
–  มีทักษะด้านงานเขียนเพื่อการสื่อสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
–  มีประสบการณ์การทำงาน

หมายเหตุ – ทุกตำแหน่งสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

————————————-

ขอเชิญสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนรุ่งอรุณ
เลขที่ 391 ถนนพระราม 2 ซอย 33 (ซอยวัดยายร่ม) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์  0 2870 7512 – 3 , 0 2867 0903 ต่อ 105, 164  โทรสาร  0 2870 7514
www.roong-aroon.ac.th  E-mail : info@roong-aroon.ac.th

Leave a Reply