พี่สอนน้อง: เราไม่ได้แค่สอนน้อง แต่เราสอนตัวเราด้วย
พี่สอนน้อง: จะสอนคนอื่นให้มีวินัย เราต้องมีวินัยก่อน
พี่สอนน้อง: การทุ่มเทเพื่อความสำเร็จของคนอื่น
สร้างวินัยเชิงบวกให้ลูก เริ่มต้นที่พ่อแม่

ถอดรหัสผู้อำนวยการเรียนรู้แห่งรุ่งอรุณ : Facilitator ที่ดีเป็นอย่างไร?

สรุปประเด็นโดย: ครูเรไร ท่าผา (ครูติ๊ก) วันเสาร์ที่ …อ่านต่อ

สนทนาเรื่องพลังของภาษากับ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

“การอ่านหนังสือเป็นการอ่านความคิดของคนอื่น การเขียนหนังสือเป็นการอ่านความคิดของตัวเอง ไม่ว่าจะอ่านหรือเขียน เป็นการทำงานของความคิด” – …อ่านต่อ

หลอมรวมจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู

“ครูจะนำพานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร หากครูไม่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง” “เอาใจมาให้ได้ก่อน ความรู้จะตามมา” “ห้องเรียนที่เปี่ยมพลังการเรียนรู้เชิงคุณค่าและมีความสุข” …อ่านต่อ

โขนรุ่งอรุณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โขนรุ่งอรุณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ “ความงดงามอันก่อเกิดจากความอดทนและความเพียร” ผ่านไปอย่างประทับใจกับการแสดงโขนรุ่งอรุณ …อ่านต่อ