รุ่งอรุณในมุมมองของศิษย์เก่า : Self-actualization

“ครู” เปิดพื้นที่ให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้

“ครู” เปิดพื้นที่ให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ …อ่านต่อ

“ครู” นักออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

“ครู” นักออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช …อ่านต่อ

“กลับมาเรียนรู้จิตใจของตน” พรปีใหม่ ๒๕๖๑ จากหลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต

เช้าวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐โรงเรียนรุ่งอรุณจัดพิธีทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนาจากหลวงพ่อสงบ …อ่านต่อ

ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และกำหนดวันมอบตัวนักเรียน ขอให้ท่านผู้ปกครองนำเอกสารมามอบตัวนักเรียนตามวันและเวลาที่นัดหมาย …อ่านต่อ