แม่ครูพาเรียนรู้ “งานบ้าน”

Roong Aroon goes to Australia: Cultural exchange

ย้อนภาพและการเรียนรู้ที่ประทับใจของนักเรียนรุ่งอรุณ เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ Tintern Grammar School …อ่านต่อ

โรงเรียนรุ่งอรุณ – ชุมชน(กิน)ผักปลอดภัย

โรงเรียนรุ่งอรุณ…ชุมชนกินผักปลอดภัย มีวิถีการบริโภคผักปลอดภัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งในวิถีชีวิตและวิถีการเรียนรู้ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง …อ่านต่อ

แม่ครูพาเรียนรู้ “งานครัว”

งานครัวคือการงานพื้นฐานของชีวิต ที่ฝึกเด็กให้รู้จักพึ่งพาตนเองตั้งแต่เล็กๆ ภาพของเด็กเล่นขายของ หยิบจับสรรพสิ่งในธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นเมนูต่างๆ บอกเราว่า  เด็กมีความสนใจเรื่องงานครัว งานครัวจึงเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงโลกจินตนาการของเด็ก …อ่านต่อ