ศรัทธาและไมตรี ๒๐ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ
“ตามรอยพระราชาผู้ทรงธรรม” ๒๐ ปีแห่งการจัดการศึกษาของรุ่งอรุณตามแนวพุทธธรรมและแนวพระราชดำริ
รายการธรรมชาติมาหานคร: “รุ่งอรุณ โรงเรียนแห่งชีวิต”
บทความปัจฉิมนิเทศ: โรงเรียนที่มีห้องเรียนที่กว้างที่สุด

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยม ปีการศึกษา ๒๕๕๙

“ทุกย่างก้าวที่ก้าวออกไป ต้องมีสติ มีสมาธิ และรู้เท่าทัน” ดร.วิชิต …อ่านต่อ

บทความปัจฉิมนิเทศ: รุ่งอรุณทำให้ฉันรู้จักตัวเอง

“ขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆ ม.๓ กล่าวความในใจถึงรุ่งอรุณ เคยมีคนบอกว่าโรงเรียนเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของเรา สำหรับฉันในตอนนี้ …อ่านต่อ

บทความปัจฉิมนิเทศ: ความเป็นกันเองของครูและนักเรียน

“หนูเป็นเด็กใหม่เข้ามาตอน ม.๔ รู้สึกว่าต้องปรับตัวพอสมควร เพราะหนูมาจากโรงเรียนคริสต์ แต่ที่นี่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ …อ่านต่อ

The Way Out Is In – การกลับเข้าสู่ภายในคือทางออก

ในงานทำบุญเรือนเวฬุคาม หรือเรือนปั้นไม้ไผ่ของโรงเรียนรุ่งอรุณ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม …อ่านต่อ