เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม

งาน Infographic โดยนักเรียนชั้น ม.๖ บอกเล่าถึงคุณค่าหรือประโยชน์จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ …อ่านต่อ

การวาดภาคตัดกรวย (Conic Section)

คลิปวิดีโอแสดงขั้นตอนการวาดภาคตัดกรวย (Conic Section) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ …อ่านต่อ

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.๓: ครูสังเกตนักเรียนเป็นรายบุคคล

นักเรียนกลุ่มนี้เพิ่งเลื่อนจากชั้น ม.๒ ขึ้นมาชั้น ม.๓ ครูเรวัตรจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทบทวนความรู้เดิม …อ่านต่อ

คณิตศาสตร์ ป.๔: ครูสร้างบรรยากาศให้นักเรียนเป็นครูซึ่งกันและกัน

ขณะที่นักเรียนชั้น ป.4/3 ผลัดกันอภิปรายโจทย์คณิตศาสตร์เรื่องการคูณจำนวนมากๆ กับจำนวนที่เป็นสิบ ร้อย …อ่านต่อ