ชิ้นงานโฆษณาสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคต

     วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยม เป็นเรื่องที่ไม่เพียงแต่เรียนรู้ภาษาด้วยการฟัง พูด …อ่านต่อ

RA Film Fest หนังสั้นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.๕

หนังสั้นภาษาอังกฤษในโครงการ “RA Film Fest” โครงงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น …อ่านต่อ