ข้อคิดสู่การเป็นครูชีวิต : รศ.ประภาภัทร นิยม

ก่อนจะก้าวสู่พุทธศักราชใหม่ ๒๕๖๐ เป็นประเพณีที่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร …อ่านต่อ

ข้อคิดเพื่อการเป็นพ่อแม่รุ่งอรุณ: สร้าง GRIT ให้ลูกอย่างไร? โดย รศ.ประภาภัทร นิยม

ข้อคิดเพื่อการเป็นพ่อแม่รุ่งอรุณ : สร้าง GRIT ให้ลูกอย่างไร? …อ่านต่อ

ครูรุ่งอรุณทบทวนตนบนเส้นทางครูแห่งสติ

ก้าวเข้าสู่ปีการศึกษา ๒๕๕๙  รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม และคณะครูใหญ่โรงเรียนอนุบาล …อ่านต่อ

ครูผู้ปลุกจิตวิญญาณความเป็นครู

เนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ คณะครูโรงเรียนรุ่งอรุณ …อ่านต่อ