โครงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โครงงานระบบบำบัดน้ำเสียในโรงเรียนรุ่งอรุณ: ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวใหญ่ โครงงานระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment …อ่านต่อ

นักเรียนวิทย์ช่างโชว์ผลงานวันนักประดิษฐ์ ๒๕๕๙

วันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …อ่านต่อ

การเรียนวิทยาศาสตร์: จากธรรมชาติภายนอก สู่ธรรมชาติภายใน

ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นักเรียนชั้น ม.๔ สายวิทยาศาสตร์ทั้ง …อ่านต่อ

นักเรียนวิทย์ช่างร่วมแสดงผลงานวันนักประดิษฐ์ ๒๕๕๙

โรงเรียนรุ่งอรุณ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ สำนักวิทยาศาสตร์การช่าง ที่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงงานวิทยาศาสตร์ของพวกเขา …อ่านต่อ