นิทรรศการ “ธ เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย”

นิทรรศการ “ธ เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย” จัดทำโดย : …อ่านต่อ

“เรารักอันดามัน” โครงงานการศึกษานิเวศเฉพาะและภูมิปัญญาประมงพื้นบ้าน กรณีศึกษา ชุมชนแหลมหิน-บ้านคลองรั้ว จ.กระบี่

เรารักอันดามัน ผลการศึกษาโครงงาน “การศึกษานิเวศเฉพาะ และภูมิปัญญาประมงพื้นบ้าน” กรณีศึกษา …อ่านต่อ

“ป้าฉลวย” หนังสั้นรางวัลสตรีรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเด็กรุ่งอรุณ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนสำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่ผลงานหนังสั้นเรื่อง “ป้าฉลวย” …อ่านต่อ

Infographic วิถีชีวิตและภูมิปัญญาปกาเกอะญอ

ผลงาน Infographic บอกเล่าถึงวิถีและวัฒนธรรมการอยู่กับป่าของชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ …อ่านต่อ