อาทิตย์, เมษายน 20, 2014
   
Text Size
เข้าระบบ

ฃวดฅนอยู่หนใด

scan0008

ฃวดฅนอยู่หนใด

ผู้เขียน   :  ชัยกร  หาญไฟฟ้า

หัวเรื่อง  :  วรรณกรรมเยาวชนไทย

เนื้อหาโดยสังเขป  :  อักขราพิภพ ดินแดนที่พยัญชนะ 44 ตัว สระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายพิเศษในภาษาไทยล้วนมี   ชีวิต พวกเขาทั้งหลายคือตัวตนของพวกเขาเองอย่างที่มนุษย์ได้กำกับและบัญญัติให้เขาเป็น ตัวอย่างเช่น กอไก่คือกอไก่ ซึ่งหมายถึงไก่ที่มีตัวเป็นไก่ มีปีก มีหาง มีขา มีเดือย ลำตัวปกคลุมด้วยขนไก่ แต่พูดได้ ฆอระฆังสามารถส่งเสียงดังเหง่งหง่างเองได้โดยไม่ต้องให้ใครมาตี แน่นอนว่าเขาพูดได้แม้ไม่มีปาก ส่วนมอม้าคือม้าอาชาคึกคักมีสี่ขาร้องฮี้ๆ วิ่งกุบกับ พูดได้อีกเช่นกัน และเรื่องยุ่งๆ ก็เกิดขึ้นเมื่อพยัญชนะสองตัวหายไป ก็คือ ฃอฃวด และฅอฅน พยัญชนะที่เหลือจึงร่วมแรงร่วมใจกันออกตามหา

สารบัญ :  - เริ่มต้นที่สี่สิบสี่ตัว – เมื่อสองตัวหายไป – โต๊ะกลมแห่งอักขราพิภพ – การคัดเลือกผู้กล้า – เขาทั้งสองมาจาก ไหน – เขาทั้งสองหายไปตั้งแต่เมื่อใด – คืนวันอันแสนโหดร้าย – ปรนัยพิภพ -- มนุษย์ของปรนัยพิภพ – ณ ที่นี้ ภาษาคือความงามที่มองไม่เห็น – คืนกลับสู่นคร ฯลฯ

Restore Default Settings

Login Form