พุธ, เมษายน 23, 2014
   
Text Size
เข้าระบบ

กิจกรรมจิตอาสา

ชมรมจิตอาสา มอบข้าวสาร

               ถึงแม้ว่าช่วงเวลาของอุทกภัยนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่ก็ยังมีประชาชนในพื้นที่ๆ ยังคงประสบกับความเดือดร้อนอยู่ เช่น เรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน โรงเรียน บูรณปฏิสังขรณ์วัด และมีจำนวนไม่น้อยเช่นกันที่ต้องกลายเป็นคนไม่มีอาชีพ เพราะมีหลายโรงงานที่บอกเลิกจ้างลูกจ้าง เนื่องจากไม่สามารถจะฟื้นฟูโรงงานของตนได้ หรือบางพื้นที่เกษตรกรก็ยังไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ในขณะที่น้ำบางส่วนยังถูกระบายไปไม่หมด

 

               เมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ทางมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณจึงนำข้าวสาร น้ำดื่ม กระดาษชำระ และหนังสือเรียนไปมอบให้กับผู้ประสบภัยอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง เพื่อที่จะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจกับพื้นที่ๆ เราได้ลงไปให้ความช่วยเหลือมาแล้วในช่วงของอุทกภัยที่ผ่านมา

 jw01jw02

ชุมชนหลังวัดบ้านแพน

ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

จำนวน ๒๑๒ ถุง

 

jw03ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแพนjw04

ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

จำนวน ๓๐ ถุง

 

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

จำนวน ๑๐๐ ถุง

วัดตาลเจ็ดช่อ ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง

จำนวน ๑๐๐ ถุง

 

jw05โรงเรียนวัดนาค ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยาjw08

จำนวน ๑๐๐ ถุง

 

วัดบันได ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

จำนวน ๑๐๐ ถุง

 

 

 

jw09               หลายเดือนที่ผ่านมาในช่วงของอุทกภัยใหญ่นั้น มีความสูญเสียที่คิดเป็นมูลค่านั้นมากมายมหาศาล ทั้งเสียบ้าน เสียไร่นา เสียอาชีพ เสียใจ เสียชีวิต ฯลฯ จากเหตุการณ์ครั้งนี้กลับกลายเป็นเรื่องดีที่เราได้มีโอกาสเห็นความเสียสละของคนส่วนใหญ่ที่มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างกุศลช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน คล้ายระลอกคลื่นที่พลิ้วขยายตัวเป็นวงใหญ่ในการทำความดีเพื่อยกระดับจิตวิญญาน พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งของบ้านเรา ผู้คนล้วนมีน้ำจิตน้ำใจมอบอาหาร รอยยิ้ม กำลังกาย กำลังใจให้กัน แบ่งปันทุกอย่างที่แบ่งกันได้ ช่วยทุกอย่างอย่างเต็มกำลังที่สุด แม้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน สิ่งนี้คือความดีงาม ความงอกงามของความดีที่บ่มเพาะอยู่ในจิตใจ ให้เติมเต็ม เติบโต ต่อยอด งดงามในสังคมของเรา และร่วมกันสร้างสมสิ่งเหล่านี้ให้มีอยู่ในหัวใจของลูกหลานเราต่อไป

               ในนามของคณะทำงานจิตอาสาโรงเรียนรุ่งอรุณขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมคิด ร่วมกันให้กำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ ตามแต่ที่ทุกท่านจะส่งมาร่วมด้วยช่วยเกื้อหนุนผู้ที่เดือดร้อนในครั้งนี้

 

 

 

 

หน้า 2 จาก 5

Restore Default Settings

Login Form