ลงทะเบียนเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรม ครุสติสถาน
   
คอร์สที่ปฏิบัติ (วันที่) ***ตรวจสอบวันก่อนลงทะเบียน
ระยะเวลาปฏิบัติธรรม
สถานะ
ชื่อ-นามสกุล
เพศ
อายุ
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์คนใกล้ชิด/เกี่ยวข้องเป็น
ที่อยู่
อีเมล์
การเดินทางเข้าครุสติสถาน
หมายเหตุ
 
 

ติดต่อสมัครได้ที่ 
สำนักงานกลางโรงเรียนรุ่งอรุณ
โทรศัพท์ ๐๒ ๘๗๐ ๗๕๑๒–๓ อีเมล: nara_nara18@hotmail.com

รับผู้เข้าปฏิบัติธรรมจำนวน ๓๐ คน
บำรุงค่าอาหาร ที่พัก น้ำ ไฟ ตามกำลังศรัทธา