คอร์สปฏิบัติภาวนา

คอร์สปฏิบัติภาวนา ณ ครุสติสถาน

วันที่

รายละเอียด

วันที่ 27-29 กันยายน 2562

ปฏิบัติภาวนาแบบเคลื่อนไหว

โดยพระอาจารย์สันติพงศ์  เขมปัญฺโญ (พระอาจารย์ตุ้ม)

รับจำนวน 40 คน
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
ลงทะเบียนสำรองรายชื่อ….คลิก

วันที่ 25-27 ตุลาคม  2562

ปฏิบัติภาวนาแบบเคลื่อนไหว

โดยพระอาจารย์สันติพงศ์  เขมปัญฺโญ (พระอาจารย์ตุ้ม)
ยกเลิกคอร์ส

วันที่ 19-26 พฤศจิกายน 2562

ปฏิบัติภาวนาแบบเคลื่อนไหว

โดยพระอาจารย์สันติพงศ์  เขมปัญฺโญ (พระอาจารย์ตุ้ม)

รับจำนวน 40 คน

ขณะนี้ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน

 

สถานที่ : ครุสติสถาน เลขที่ 101/10-15 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ  (รู้จักครุสติสถานแผนที่ครุสติสถาน)

หมายเหตุ : ท่านใดลงทะเบียนแล้วไม่สามารถมาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วัน มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งต่อๆ ไป

กำหนดการในการปฏิบัติธรรม
คอร์สพระอาจารย์กระสินธ์  อนุภทฺโท
– วันแรกเริ่มเวลา 8.00 น. (ควรเดินทางไปถึงครุสติสถานก่อนเวลา 8.00 น.)
– วันจบหลักสูตร เวลา 16.00 น.

คอร์สพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปญฺโญ
– วันเข้าสถานที่  ช่วงเย็นวันศุกร์ (หรือวันแรก) คอร์สเริ่มเวลา 18.00 น. (ควรเดินทางไปถึงครุสติสถานก่อนเวลา 18.00 น.)
วันจบหลักสูตร  วันอาทิตย์ (หรือวันสุดท้าย) เวลา 12.00 น. โดยประมาณ (หลังฉันเพล)

วัตรปฏิบัติ
04.00 น. ตื่นนอนอย่างมีสติ
04.30 – 05.00 น. ทำวัตรเช้า
05.00 – 05.30 น. บริหารกาย บริหารจิต
05.30 – 6.30 น. เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
06.30 – 07.30 น. ฟังธรรม  เดินจงกรม
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ
08.30 – 11.00 น. เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
11.00 – 12.00 น. รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ
12.00 – 13.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 – 16.00 น. เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
16.00 – 18.00 น. อาบน้ำอย่างมีสติ  รับน้ำปานะ
18.00 – 21.00 น. ทำวัตรเย็น และฟังธรรม

การเตรียมตัว
 แต่งกายสุภาพ (เสื้อขาว) กางเกงไม่จำเป็นต้องสีขาวแต่ขอให้เป็นสีสุภาพ
 เสื้อผ้าควรสวมใส่สบาย ไม่รัดรูป เคลื่อนตัวง่าย สุภาพสตรีสวมกางเกงได้
 ควรเตรียมเสื้อผ้าให้เพียงพอตามจำนวนวัน
 จัดเตรียมของใช้จำเป็นส่วนตัว (ห้องน้ำรวม)
 ควรนำไฟฉายมาด้วย
 นาฬิกาปลุก (ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้)
 รองเท้าแตะที่สามารถเดินบนพื้นผิวขรุขระได้สะดวก
 ขวดน้ำดื่มพกพาส่วนตัว ทางโรงเรียนรุ่งอรุณมีน้ำที่ผ่านการกรองให้เติมได้ตลอดเวลา
 ร่ม (จำเป็นโดยเฉพาะในฤดูฝน)
 อากาศอาจจะเย็นในช่วงกลางดึกถึงช่วงเช้าตรู่ หากท่านมาในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาว โปรดเตรียมเครื่องกันหนาวที่จำเป็นสำหรับตัวท่านมาด้วย
 นำกระดาษทิชชู่มาใช้ส่วนตัวของท่านเอง

ข้อปฏิบัติการเข้าห้องพัก ครุสติสถาน
ห้องพักแยก หญิง – ชาย ชัดเจนตามที่ได้รับแจ้ง ไม่อนุญาตให้ย้ายที่พักเองโดยไม่ได้รับอนุญาต
 ช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟเสมอๆ
 ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด รวมทั้งของมึนเมา โดยเด็ดขาด
 ห้ามนำอาหารไปรับประทานในห้องพัก
 ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดแอร์ ดึงปลั๊กไฟออก ก่อนออกจากห้องพักทุกครั้ง
 ไม่ควรเก็บของมีค่าในที่พัก
 ห้ามตากผ้าทุกชนิดนอกห้องพัก
 ก่อนกลับให้ถอดปลอกที่นอน – หมอน และผ้าห่ม นำมาใส่ตะกร้าหน้าอาคาร และทำความสะอาดที่พัก ปัดกวาด เช็ดถู ล้างห้องน้ำ ปิดประตู-หน้าต่างให้เรียบร้อย นำขยะในห้องพักและห้องน้ำออกมาแยกที่โรงแยกขยะ
 หากมีสิ่งใดในห้องพักชำรุด กรุณาแจ้งผู้ให้บริการ เพื่อประสานงานต่อไป
 ครุสติสถานเป็นสถานที่สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ควรแยกขยะลงถังแยกให้ถูกต้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ที่
สำนักงานกลางโรงเรียนรุ่งอรุณ
โทรศัพท์ 02 870 7512-3 ต่อ 101