การเรียนรู้แบบรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  โรงเรียนประถม

ทำไมเด็กรุ่งอรุณต้องทำอาหารเป็น

ทำไมเด็กรุ่งอรุณต้องทำอาหารเป็น?
ทำอาหารกินเองดีอย่างไร?

 ชีวิตของคนเราต้อง กิน อยู่ ในทุกวัน
เราเชื่อว่า
“การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น”

ตามไปดูเด็กๆ ชั้นป.๑ ทำอาหาร
ที่มากกว่าแค่การทำอาหาร
แต่คือการเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน
ช่วยกันคิดรายการอาหาร
เลือกซื้อวัตถุดิบสดใหม่ มีประโยชน์
ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ครัวอย่างระมัดระวัง
ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอีกมากมายที่เด็กๆ ได้เรียนรู้
นำไปสู่คุณค่า
คือการรู้จักเลือกสรรสิ่งดีๆ ให้กับตนเองและการพึ่งพาตนเอง