ศิษย์เก่า,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้น ม.๖ รุ่นที่ ๑๔

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรทั้งสิ้น ๔๐ คน มีดังนี้ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)

ra14admission2