บันทึกรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  โรงเรียนประถม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ห้องเรียนพ่อแม่ ป.๑ – ทักษะพร้อมเผชิญ

ทักษะพร้อมเผชิญ
โดย รศ.ประภาภัทร นิยม
งานปฐมนิเทศผู้ปกครองชั้น ป.๑ โรงเรียนรุ่งอรุณ
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เด็กอยู่ที่โรงเรียน เรียนรู้ได้เพียง ๑ ใน ๓ ของชีวิตเขา แต่อีก ๒ ใน ๓ เป็นที่บ้านและอื่นๆ พ่อแม่มีบทบาทมาก

การที่มาพูดในวันนี้คิดว่าอาจารย์ต้องเตรียมไหม อาจารย์ต้องเตรียมใจ ไม่มีโพยนะ แต่เราต้องมีประเด็นในใจที่อยากบอก อยากคุย เพราะฉะนั้นการเตรียมใจมาคือพร้อมเผชิญทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งที่คาดหมายได้และคาดหมายไม่ได้ ซึ่งเป็นทักษะ (skill) ที่สำคัญมากกว่าอะไรที่แน่นอน อยู่มือ เพราะฉะนั้นชั่งใจให้ดี อยากเห็นลูกฝึก skill จะมาคาดหวังกับที่โรงเรียน ได้นิดเดียว ที่บ้านและที่อื่นๆ ได้มากกว่า

สิงคโปร์ตอนนี้เปลี่ยน ยูเทิร์นจากที่เคยเป็นโรงเรียนที่เรียนกันอย่างคร่ำเคร่ง แข่งขัน เอาเป็นเอาตาย สอบแพ้ชนะคัดออก ตอนนี้ยูเทิร์น กลับทิศกลับทาง เพราะเขาพบว่าเด็กเขาขาด skill แบบนี้เยอะ ตอนนี้สิงคโปร์มีแหล่งเรียนรู้เต็มไปหมดทั่วประเทศ ไม่ใช่แค่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา สิงคโปร์ไม่มีน้ำใช้ตั้งแต่ตอนสร้างชาติมา เขาจัดการเรื่องน้ำกินน้ำใช้ เรื่องที่สองคือน้ำท่วม เรื่องที่สามคือน้ำเสีย เขาจัดการได้หมด ตอนนี้สิงคโปร์ขายน้ำให้มาเลเซีย เราพบว่าสิ่งที่ทำให้สิงคโปร์พลิกได้ คือ “จินตนาการ” เขาเริ่มเอะใจว่าคนในยุคนั้นกับคนในยุคปัจจุบันที่เขาสร้างขึ้นมา skill ตรงนี้หายไป เพราะว่าเขาไปเน้นเรื่องเรียนมาก เขาก็เลยหันกลับมา เขาต้องสร้างประชาชนที่ well rounded development เขาตั้งโจทย์ไว้เลยว่า ต่อไปนี้เขาต้องสร้างเด็กที่จบออกมาแล้วพร้อมเผชิญโลกที่ไม่รู้ว่าจะมีงานประเภทไหนเกิดขึ้น ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำอะไรก็เป็น อยู่กับเรื่องอะไรก็ได้

ดังนั้นจะมาเพ่งเล็งแต่ในชั่วโมงเรียนที่เป็นแพทเทิร์นเดิมๆ มันไม่พอ เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ลองชั่งใจดูว่า เราจะมีท่าทีอย่างไรต่อการเรียนของลูก ต่อบทบาทของเราเอง อาจารย์อยากฝากเป็นคำถามปลายเปิดเอาไว้