เยี่ยมชมโรงเรียน

การเยี่ยมชมโรงเรียน (เริ่มตั้งแต่เวลา 09:30-12:00 น.)
ลำดับขั้นตอนการลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงเรียน

  1. ผู้ปกครองลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นรายบุคคล
  2. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนแต่ละรอบไม่เกิน 40 คน
  3. งดนำเด็กมาในวันเยี่ยมชมโรงเรียน
  4. ในวันเยี่ยมชมโรงเรียนกรุณาติดต่อรับบัตรผู้เยี่ยมชมที่ห้องประชุมเรือนรับอรุณ  เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าเยี่ยมชม ตั้งแต่เวลา 09:00 น.
  5. งดถ่ายภาพขณะร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน
  6. คืนบัตรผู้เยี่ยมชมหลังจบกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน

เปิดให้ลงทะเบียนเยื่ยมชมโรงเรียนรอบต่อไปต้นเดือนกันยายน 2562 


ครั้งที่ 1
วันที่ 13 มิถุนายน 2562…(เต็มแล้ว)
ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2562…(เต็มแล้ว)
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562…(เต็มแล้ว)
ครั้งที่ 4 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562…(เต็มแล้ว)
ครั้งที่ 5 วันที่ 8 สิงหาคม 2562…(เต็มแล้ว)
ครั้งที่ 6 วันที่ 22 สิงหาคม 2562…(เต็มแล้ว)

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.