เยี่ยมชมโรงเรียน

การเยี่ยมชมโรงเรียน (เริ่มตั้งแต่เวลา 09:30-12:00 น.)
ลำดับขั้นตอนการลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงเรียน

  1. ผู้ปกครองลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นรายบุคคล
  2. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนแต่ละรอบไม่เกิน 40 คน
  3. งดนำเด็กมาในวันเยี่ยมชมโรงเรียน
  4. ในวันเยี่ยมชมโรงเรียนกรุณาติดต่อรับบัตรผู้เยี่ยมชมที่ห้องประชุมเรือนรับอรุณ  เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าเยี่ยมชม ตั้งแต่เวลา 09:00 น.
  5. งดถ่ายภาพขณะร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน
  6. คืนบัตรผู้เยี่ยมชมหลังจบกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน

เปิดให้ลงทะเบียนเยื่ยมชมโรงเรียนรอบต่อไปต้นเดือนมกราคม 2563 


ครั้งที่ 7
วันที่ 26 กันยายน 2562…  ลงทะเบียน (เต็มแล้ว)  ตรวจสอบรายชื่อ
ครั้งที่ 8 วันที่ 10 ตุลาคม 2562… ลงทะเบียน (เต็มแล้ว)  ตรวจสอบรายชื่อ
ครั้งที่ 9 วันที่ 24 ตุลาคม 2562… ลงทะเบียน (เต็มแล้ว)  ตรวจสอบรายชื่อ
ครั้งที่ 10 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562… ลงทะเบียน (เต็มแล้ว)  ตรวจสอบรายชื่อ
ครั้งที่ 11 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562… ลงทะเบียน (เต็มแล้ว) ตรวจสอบรายชื่อ

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.