ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนฯ ขอยกเลิกกิจกรรม ห้องเรียนพ่อแม่ และการเยี่ยมชมโรงเรียนทุกรอบ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากสถานะการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางโรงเรียนฯ ขอยกเลิกกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ และการเยี่ยมชมโรงเรียนทุกรอบ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง