Uncategorized,  ข่าวประชาสัมพันธ์,  โรงเรียนมัธยม

ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และมัธยมศึกษาปี 4  ปีการศึกษา 2563 ผลการสอบ (คลิ๊กที่นี่)