ข่าวประชาสัมพันธ์,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ปีการศึกษา 2564 และ 2565

 

เอกสารประกอบการสมัครและตัวอย่างใบสมัครออนไลน์…คลิก

 

ลงทะเบียนรับสมัคร นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565 … คลิก