ข่าวประชาสัมพันธ์,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันการสมัครเรียน อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2567

จำนวนการรับนักเรียน อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2567

  • ภาคปกติ จำนวน 75 คน
  • English Program จำนวน 50 คน