โรงเรียนรุ่งอรุณขอแจ้งหยุดการเรียนการสอน วันที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงมีคำสั่งปิดสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทุกแห่ง เนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ – วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามจดหมายด่วนที่สุดของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ศธ ๐๒๑๑.๔/๑๘๗๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

โรงเรียนรุ่งอรุณจึงขอแจ้งหยุดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ – วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าประการใด ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :
https://www.facebook.com/roongaroonschool/
WWW.roong-aroon.ac.th
Line ID: @roongaroon

Comments are closed.