ข่าวประชาสัมพันธ์,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

เชิญชมการแสดงดนตรี More Than Music

“More Than Music คือ สุนทรียธรรม รมณียธรรม และสามัคคีธรรม”
– คุณครูสุนิสา ชื่นเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ

“ดนตรีเป็นได้หลายอย่างมากในชีวิตของคนคนหนึ่ง ทั้งการเรียนรู้ ความเติบโต การขัดเกลา พลัง การแสดงออก และมิตรภาพ” – คุณครูเปรมปรีตี หาญทนงค์ ครูใหญ่ฝ่ายมัธยม

“เมื่อเด็กและคุณครูได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำ มันน่าจะพาให้เด็กและครูทะลุบางอย่าง ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นตัวเขาเองที่สุด ผ่านความรู้สึกว่ามันยุ่งยากซับซ้อน ต้องร่วมแรงร่วมใจ ต้องกล้าหาญที่จะถ่ายทอดอารมณ์ของสุทรียที่จะสื่อ ให้สัมผัสกับคนดูที่สุด… มันไม่ใช่แค่ทำแล้วสนุกหรือแค่เล่าเรื่อง แต่ทำจากตัวเขาเองจริงๆ… อยากเห็นความสุขจากดนตรีที่เขาเลือก” – คุณครูโกเมน อ้อชัยภูมิ ครูใหญ่ฝ่ายประถม

“หากเปรียบเป็นแจกันดอกไม้ที่เหมือนกันหมด มันก็สวยแค่นั้น แต่ถ้ามันมีดอกไม้บานๆ สีชมพู สีเหลือง สีเขียวมารวมกัน มันสวยในความหลากหลายที่อยู่ในแจกันอันนี้ นี่แหละ เราทำคอนเสิร์ตเราเป็นเหมือนแจกันที่มีความหลากหลายทางดนตรี… เวลาเราไปซ้อมกัน เขาเต้น เขาทำอะไร แววตาของเขาเปลี่ยน และมันก็เปลี่ยนตัวเราเองด้วย ทำให้รู้สึกใจเราชื่นบาน” – ครูเรวดี ดุงศรีแก้ว ครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล

ขอเชิญไปร่วมสัมผัสประสบการณ์และนิยาม More Than Music ในแบบฉบับของคุณ กับการแสดงดนตรีการกุศลครั้งที่ ๖ ของโรงเรียนรุ่งอรุณ
:: M o r e than M u s i c ::
วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

บัตรราคา ๘๐๐ และ ๑,๒๐๐ บาท
ซื้อบัตรได้ที่ คุณครูเรียม
โทร. ๐๘๔-๗๓๕-๙๓๕๗

:: ออกแบบโปสเตอร์โดย นางสาวณัฐฌาน์ พนารัตน์ (นุ่น) และนางสาวณิชนันทน์ ชูวิทย์ (แพรว) ชั้น ม.๖