วิดีโอ,  วิดีโอรุ่งอรุณในสื่อต่างๆ

รายการทันข่าวไทยพีบีเอส : การศึกษาทางเลือก

สกู๊ปข่าวรายงานพิเศษเรื่องการศึกษาทางเลือกของไทย ในรายการทันข่าวไทยพีบีเอส โดยทางรายการได้นำเสนอการเรียนรู้ในแนวทางของโรงเรียนรุ่งอรุณ เพื่อเป็นตัวอย่างของสถานศึกษาทางเลือกที่จัดการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ของเยาวชนไทย ออกอากาศวันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส