ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณรุ่งอรุณ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดการมอบตัวนักเรียน

วันสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศ แจ้งวันสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ …อ่านต่อ

ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562 (English Program)

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารับเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียน …อ่านต่อ

มาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน กระจายตัวปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร …อ่านต่อ